Aarhus Universitets segl

Materialeteknologi

Materialeteknologi

Materialeteknologi er en tværfaglig disciplin. Den fokuserer på anvendelsen af materialer og produktionsteknologier til design, fremstilling og optimering af eksisterende produkter samt til udvikling af nye.  

Hvor end vi bevæger os, støder vi dagligt ind i forskellige materialer, der er nøje udvalgt til at have de helt rette egenskaber i forhold til det enkelte produkt.

Det kan være, når coladåsen åbner med den helt rigtige kraft til en forfriskende lyd af kold væske, eller når en radar er modtagelig for nogle helt bestemte stråler og signaler. Så er det i høj grad det materiale, som produktet er fremstillet af, der er afgørende.

Materialeteknologien ligger til grund for mange produkters funktionalitet, og i forhold til både økonomi, miljø og samfundet generelt er det vigtigt at vælge de rigtige materialer til en given konstruktion. På den måde kan man for eksempel reducere vægten på vindmøllens vinger, sørge for at kirurgiske instrumenter har den rette skarphed og hårdhed eller undgå at landmandens plov løber ind i slidproblemer.  

Vi udvikler, optimerer og bliver klogere

Udviklingen inden for materialeteknologi er således vigtig for industri og erhvervsliv såvel som for den enkelte forbruger.

På det maskintekniske område på Institut for Mekanik og Produktion har vi derfor sammensat en kompetent gruppe af specialister og generalister, der gennem udviklingsarbejde og specifikke fokusområder hele tiden arbejder på at optimere deres kompetencer og opnå ny viden omkring emner inden for materialeteknologi.

Mange produkter oplever i deres levetid problemer med slid, rust, brud eller andre fejl, der kan forbedres. Her benytter vi materialeanalyse til at afdække potentialet for konstruktionsforbedringer. Forbedringerne kan være alt fra simple konstruktionsændringer til store ændringer i materialevalget.

Samarbejdsaftaler med potentiale til at gøre en forskel

Både i udviklingsarbejdet og under studiet bruger ansatte og studerende vores omfattende laboratoriefaciliteter og ekspertise inden for materialeegenskaber i samarbejde med virksomheder og andre vidensinstitutioner.

Samarbejdsaftalerne omhandler ofte samfundsrelevante udviklingsprojekter til vores studerende, hvor især mange af industriprojekterne har potentiale til at gøre en forskel for den samarbejdende virksomhed.

Gennem undervisning, teoretisk forståelse og studieprojekter giver vi vores kommende ingeniører de kompetencer og forudsætninger, de har behov for, når de kommer ud i erhvervslivet og skal gøre en forskel som færdiguddannede ingeniører.

Faggruppens kontaktpersoner:

Carsten Bloch

Carsten Bloch

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Mekanik og Materialer

 • Genanvendelse af materialer
 • Materialeanalyser
 • Termoplast

Rita Brarup

 • Implantatmaterialer  
 • Korrosion
 • Miljø og miljøvurdering   

Thomas Greve

Thomas Greve

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Mekanik og Materialer

 • Komposit
 • Lim

Erik Appel Jensen

 • Termoplast og genanvendelse af termoplast
 • Materialeprøvning (termoplast)
 • Reologi og reometri

Martin Heide Jørgensen

Martin Heide Jørgensen

Viceinstitutleder for uddannelse, Ingeniørdocent Institut for Mekanik og Produktion

Jeanette Ejsing Møberg

Jeanette Ejsing Møberg

Lektor Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

 • Innovativ produktudvikling
 • Innovationsprocesser
 • Industrisamarbejde

Christian Perti

Christian Perti

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Konstruktion og Produktion

 • 3D-print
 • DFM -  Design for Manufacturing    

Maryam Alizadeh Zolbin

Maryam Alizadeh Zolbin

Laboratoriekoordinator Institut for Mekanik og Produktion - Mekanik og Materialer

 • Materialeanalyser    
 • Mikroskopi
 • SEM  


Faggruppens fokusområder:

 • 3D-print
 • DFM
 • Genanvendelse af materialer
 • Komposit
 • Korrosion
 • LCA
 • Lim

 • Materialeanalyser
 • Mikroskopi
 • Miljø og miljøvurdering
 • SEM
 • Termoplast