Aarhus Universitets segl

Historie

Institut for Mekanik og Produktion blev etableret i 2021 som en del af fakultetet Technical Sciences. I dag har vi en moderne akademisk organisation med en stærk international orientering, hvor vi tiltrækker forskertalenter fra hele verden. Samtidig vokser vores studenterbestand markant, og instituttet er et af Nordens største uddannelsessteder inden for mekanik.

Vi står på toppen af en udvikling, der har rødder helt tilbage til 1964, hvor der blev oprettet et maskinteknikum i Aarhus.

På det tidspunkt befandt Danmark sig i en bølge af højkonjunktur med øget international handel, og den nye uddannelse blev etableret for at imødekomme virksomhedernes behov for maskintekniske løsninger til en mere effektiv produktion.

Siden da har maskinteknik i Aarhus udviklet sig i takt med de industrielle forandringer i samfundet, og det er en vigtig forklaring på, at Institut for Mekanik og Produktion i dag fortsat er kendt for et tæt samarbejde med både små og store virksomheder.

I 2008 etablerede vi kandidatuddannelsen i Mekanik, og i 2012 fusionerede den tidligere Ingeniørhøjskolen i Aarhus med Aarhus Universitet og flyttede i den forbindelse til Navitas ved Aarhus havn.

I 2021 etablerede Aarhus Universitet fire selvstændige ingeniørinstitutter, og det var her Institut for Mekanik og Produktion blev født.

I 2022 påbegyndte instituttet en stor flytning fra Navitas til Katrinebjerg. I dag arbejder vi på at skabe fremtidens campus på Aarhus Universitet, som skal sikre et moderne uddannelsesmiljø med fremragende forskningsfaciliteter.