Aarhus Universitets segl

Om Institut for Mekanik og Produktion

Mekanik og produktion er discipliner, der designer, analyserer, producerer og vedligeholder mekaniske systemer ved hjælp af teknisk videnskab, fysik, ingeniørmatematik og materialevidenskab. Klassisk naturvidenskab og tekniske discipliner anvendes til at opfinde nyt og løse problemer, og instituttets forskning og udviklingsaktiviteter omfatter energisystemer, termodynamik, fluidmekanik og varmeoverførsel, materialeteknologi, mechatronik og robotteknologi, maskindynamik- og konstruktion, samt integreret produkt- og produktionsudvikling.

En stor del af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete innovationsbehov eller særlige applikationsområde. Det tætte samarbejde med både det offentlige og det private erhvervsliv sikrer, at den viden og teknologi, der skabes i instituttets forskningsmiljøer, får en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn.

På instituttet uddanner vi civilingeniører (bachelor og kandidat) og diplomingeniører til det danske samfund.

Instituttet er oprettet 1. januar 2021 ved Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet samtidig med tre øvrige ingeniørinstitutter; Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Institut for Elektro- og Computerteknologi og Institut for Bio-og Kemiteknologi.