Aarhus Universitets segl

Mechatronics og robotter

Mechatronics og robotter

I smørhullet mellem mekanisk og elektrisk ingeniørarbejde faciliterer mekatronikken de nødvendige værktøjer, der skal til for at skabe nye, optimerede produkter og løsninger.

Fokus på planlagt integration og udviklingsproces

På Institut for Mekanik og Produktion arbejder vi med planlagt integration af elektroniske komponenter og kabler i det mekaniske design. Det er især en nødvendighed, efter at Industri 4.0 er braget ind som den nyeste teknologiske revolution, ligesom flere og flere produkter på tværs af brancher bliver smarte. Det øger behovet for tværfagligt samarbejde.

Det er afgørende, at systemer og produkter virker i praksis. Når vi arbejder på at udvikle mekatroniske løsninger i studieprojekter, eller når vi samarbejder med virksomheder om det, er hele processen lige fra designfase til afprøvning i praksis derfor vigtig for os.

For at kunne tilbyde løsninger, der integrerer automatiserede systemer og smart-funktioner, bliver moderne maskiner og udstyr mere og mere mekatroniske.

Det betyder, at elektriske og mekaniske komponenter på synergetisk vis integreres i løsningerne, og her er det vigtigt, at både mekanik, elektronik og software indgår i produktudviklingen allerede fra start. På den måde ender man ud med at få de bedste slutprodukter.

I store industrivirksomheder medvirker mekatronikkens muligheder for eksempel til, at hele produktionen nu kan styres af automatiserede robotter, mens det for den enkelte forbruger betyder, at flere og flere produkter bliver ”smarte.”

Avancerede faciliteter sikrer høj succesrate og stabilitet

Både til design, konstruktion og afprøvning af løsningerne stiller Ingeniørhøjskolen avancerede laboratorie- og værkstedsfaciliteter til rådighed. Det betyder, at vi for eksempel i afprøvningsfasen har mulighed for at afprøve løsningerne i funktionstilpassede omgivelser, hvor vi endda kan simulere ekstreme forhold, hvis der er behov for det.

Generelt sikres vores systemers høje succesrater og stabilitet af adgangen til det store udvalg af laboratorier og værksteder. Nogle af dem vi bruger mest er XLAB (prototype-produktion), Kompositlab, Materialelab og Engineering Holodeck (VR/AR), mens Ingeniørhøjskolens øvrige laboratorier naturligvis også kan bruges.

Projekteksempler

I et samarbejde mellem virksomheder og studerende fra Ingeniørhøjskolen er der blandt andet udført projekter, der omhandler undervandsrobotter, droner, autonome både, industrirobot-værktøjer, mobile servicerobotter og andet inden for automatisering og industri 4.0.

Se nogle af eksemplerne i videoerne nedenfor:

Faggruppens kontaktperson:

Claus Melvad

Ingeniørdocent Institut for Mekanik og Produktion - Mekatronik og Dynamik

 • Autonome løsninger
 • Mekatronik
 • Måleteknik og -systemer
 • Projektledelse
 • Virtual Reality


Faggruppens fokusområder:

 • Automatisering
 • Autonome løsninger
 • Droner
 • Industri 4.0
 • Industrirobot-værktøjer

 • Mekatronik
 • Mobile service robotter
 • Måleteknik og -systemer
 • Virtual Reality
 • Undervandsrobotter

ASV båd sampler overfladevand
Kost-effektiv hav profiler
Båd til måling af undervandsstrømme 1
Ice Drone til forskning i isbjerge
Undervandsrobot til 3D-scanning af isbjerge
Drone til måling af methanudslip
Båd til måling af undervandsstrømme 2
Undervandsrobot til måling af isalger
Autonom båd til opsamling af biofilm
Industri-robotarm til sortering af insekter
En selvopererende profilur til arktiske områder
Drone til boring af isprøver
Drone båret vandsøjle profiler