Aarhus Universitets segl

Aftalebetingelser for ingeniørprojekter

Fortrolighedsaftaler ingeniørstuderende

Alle aftaler af et vist omfang eller betydning mellem instituttet og en virksomhed indgås skriftligt.

Fortrolighedsaftale (NDA) mellem virksomhed og studerende/vejleder

AU jurister ved Technology Transfer Office, TTO, har udarbejdet en standardkontrakt på dansk og engelsk. Kontrakten (student agreement) findes i boksen til højre under Fast Track Agreements. Kontrakten udfyldes i felterne markeret med gult.

Grupper, der skriver sammen, bør skrive deres navne, adresser mm. ind i samme aftale. Ellers må hverken de studerende eller vejleder dele fortrolig viden med hinanden, da man i så fald deler med ”tredje mand”, altså én der ikke er part i aftalen.

Standardkontrakten i det originale format underskrives af begge parter og vil derefter være gældende.  Viceinstitutlederen for Uddannelse kan i dette tilfælde underskrive for AU. 

Kontrakten med alle underskrifter afleveres/sendes til Jon Søby, Inge Lehmanns Gade 10, lokale 03.090, 8000 Aarhus C, joso@mpe.au.dk, som sørger for, at kontrakten journaliseres og efterfølgende sendes til registrering ved TTO. 

Standardkontrakten skal ved samarbejder altid præsenteres for virksomheden som første forslag. Ønsker virksomheden at tilføje/ændre i standardkontrakten eller at benytte egen kontrakt, kontaktes joso@mpe.au.dk, som vil foranledige, at kontrakten bliver behandlet ved TTO. Afvigelser fra standardkontrakten underskrives altid af institutlederen på AUs vegne.

Fortrolighedsaftaler uden AU som part

I forbindelse med kontraktindgåelser mellem studerende og eksterne virksomheder er Aarhus Universitet ikke ansvarlig for juridisk rådgivning overfor studerende.

Aarhus Universitet har under udformningen af standardkontrakten søgt at iagttage hensynet til de studerende, men de studerende er en af Aarhus Universitet uafhængig kontraktpart.

 Technology Transfer Office

Rådgivning og support ved etablering af samarbejde med virksomheder

AU Samarbejdsaftaler 

Fast Track Agreements/Student Agreement