Aarhus Universitets segl

Uddannelse

På Institut for Mekanik og Produktion uddanner vi både civilingeniører (bachelorer og kandidater), diplomingeniører og ph.d.'er, der kan være med til at skabe positive forandringer i samfundet.  


Vores uddannelser er bygget op omkring erhvervslivets behov, og undervisningen på alle niveauer er projekt- og problembaseret. Vores dimittender har en kompetenceprofil, der gør dem i stand til at tænke helhedsorienteret omkring teknologi, arbejde balanceret med teori og praksis og finde kreative løsninger på komplekse udfordringer.

Beskæftigelsen for både vores diplomingeniører og civilingeniører er høj.

Civilingeniøruddannelsen (bachelor + kandidat) tager i alt fem år, og som færdiguddannet civilingeniør er vores dimittender initiativtagere for mange store forandringer i vores samfund og får i dag job i stort set alle brancher, hvor teknologi spiller en rolle, både i Danmark og i udlandet.

Diplomingeniøruddannelsen tager 3½ år, og allerede under uddannelsen møder de studerende erhvervslivet i deres ingeniørpraktik. Vores færdiguddannede diplomingeniører kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet efter studierne og bidrage aktivt i en virksomhed, mens nogle vælger kurser, så de kan læse videre til civilingeniør (kandidat).

Som færdiguddannet ingeniør har man også mulighed for at gå forskervejen, hvis man supplerer sin uddannelse med en ph.d.

LÆS OM VORES UDDANNELSER

Diplomingeniør (3½ år):

Bachelor (3 år):

Kandidat (+2 år):


Mød ingeniørstuderende inden for mekanik og maskinteknik: