Aarhus Universitets segl

Teoretisk indsigt må ikke stå alene

Søren Steffensen er højt specialiseret inden for brudmekanik. Han vil give sine studerende en videnskabelig forståelse for revnedannelse og udmattelse. Målet er, at de skal tage deres viden med ud fra universitetet og bruge den til at løse nogle af industriens helt store problemer.

”Mine studerende skal lære at designe efter fejl i materialer. De skal vide, at intet i virkeligheden er perfekt, at alting har en grænse for, hvad det kan holde til, og at denne grænse blandt andet er bestemt af fejl.”

Sådan fortæller Søren Steffensen, der er nyansat adjunkt på Aarhus Universitet. På hans visitkort står både diplomingeniør, civilingeniør og ph.d., og disse akademiske titler har han suppleret med flere års erfaring industrien. Han har arbejdet med både design-verifikation af rørledninger til olie og gas, og med at dimensionere limsamlinger til vindmøllevinger.

Den røde tråd hedder anvendt brud-mekanik, og Søren Steffensen har en klar ambition om at styrke fokus på praksis i sin undervisning af fremtidens ingeniørstud­erende.

”Der er meget ny forskning inden for brud­mekaniske problemstillinger, og langt det meste har et stærkt teoretisk udgangspunkt. Men i praksis er det vanskeligt at sige noget om, hvordan man kan forhin­dre udmattelse og brud uden at have et indgående kendskab til den specifikke konstruktion. Jeg lærer derfor mine stu­derende at tage højde for fejl og revner, og så designer de op til grænsen. Netop den tilgang har stor betydning for, at de kan omsætte deres viden til brugbare løsninger,” siger Søren Steffensen.

Anvendt brudmekanik får større plads i pensum

Brudmekanik vil i de kommende år få en stærkere plads i pensum hos diplom-ingeniørstuderende i Maskinteknik på Aarhus Universitet. De skal blandt andet lære at forudsige, hvordan revner opstår, og hvordan de udvikler sig i forskellige typer af materialer i en industriel sam­menhæng.

Det kan nemlig give et afgørende in­geniørmæssigt konkurrenceforspring for virksomheder i mange forskellige branch­er.

”Hvis man har styr på revner og brud, kan man optimere holdbarhed, sikkerhed og materialeforbrug. Der kommer hele tiden nye standarder og nye kompositmaterialer, og teorien er ikke altid anvendelsesori­enteret. Derfor er det afgørende for mig, at mine studerende lærer at arbejde med at bygge antagelser ind i de brudmekaniske modeller,” siger Søren Steffensen.

Kontakt