Aarhus Universitets segl

Fremstillingsindustrien under forvandling

Moderne computerteknologi og avancerede mikroskoper giver maskiningeniører mulighed for at designe materialer med helt nye egenskaber. Udviklingen er godt i gang med at forvandle grundlaget for innovation i den traditionelle fremstillingsindustri.

For tredive år siden blev cirka fem procent af en flyvemaskine fremstillet af kompositmaterialer. I dag er det cirka halvdelen. Stål er blevet erstattet af kulfiber, hvilket giver en markant vægtreduktion og en stor besparelse på både driftsomkostninger og miljøaftryk under transport.

Det er bare et enkelt eksempel på, hvordan avancerede materialer kan forandre innovationsvilkårene radikalt i et moderne samfund. Materialevidenskab spiller en afgørende rolle i udviklingen af produkter i fremstillingsindustrien, og det er i høj grad teknologiindsigt, der afgør virksomhedernes konkurrenceevne.

Maskiningeniørens nye rolle

Samtidig ændrer maskiningeniørernes arbejdsmarked sig. De udfører designopgaver,  som er helt centrale for virksomhedernes konkurrenceevne, og i dag har teknologiudvikling mindst lige så stor betydning som lave produktionsomkostninger. 

”Vi er vidne til en industriel udvikling, der går meget stærkt. Materialeteknologi er en hjørnesten i fremtidens industriproduktion. Virksomhederne skal hele tiden være på tæerne for at følge med, og det skal vi som uddannelsesinstitution selvfølgelig også. Der er en direkte sammenhæng mellem vores evne til at uddanne højt kvalificerede maskiningeniører og erhvervslivets vækstvilkår,” siger Helle Wivel, Aarhus Universitet.

I laboratoriet får studerende teknologi mellem hænderne

Blandt andet derfor har Ingeniørhøjskolen investeret store summer i at opbygge eksperimentelle faciliteter omkring materiale- og kompositteknologi.

Her lærer ingeniørstuderende materialer at kende. De får en grundlæggende indsigt i deres fysik og opbygning, og de får avanceret forskningsudstyr mellem hænderne. I laboratorierne kan de blandt andet udføre trækprøvning, hårdhedsmåling, slagtest, mikroskopi, 3D-print og termiske analyser.

”Deres teoretiske indsigt bliver sat i spil her. Det er ikke nok, at de kan deres lærebogsstof. De skal også kunne bestemme egenskaber, hvis de har med et materiale uden specifikation at gøre. De skal kunne beskrive, hvad der sker med det, når de anvender det i forskellige sammenhænge, og når de skal bortskaffe det,” siger Carsten Bloch, lektor og ansvarlig for materialelab ved Aarhus Universitet.

På vej imod en bæredygtig industri

Bæredygtighed er et nøgleord i maskiningeniøruddannelsen og i de studerendes projektsamarbejde med virksomheder.

”Vi har et mål om, at vores studerende skal kunne bidrage til en bæredygtig transformation af vores samfund. De skal ud og skabe innovative løsninger i fremstillingsindustrien, der minimerer materialeforbrug og miljøbelastning eller giver nye muligheder for genanvendelse. Vi lærer dem at spotte trends og implementere dem i en sammenhæng, der er relevant i virksomhederne,” siger Carsten Bloch.