Aarhus Universitets segl

Et vigtigt samspil

Det foregår hele tiden. År efter år. Semester efter semester. Diplomingeniørstuderende arbejder sammen med virksomheder allerede fra starten af deres uddannelse, og det er en ikke uvæsentlig kilde til både overførsel af viden og innovation i dansk erhvervsliv.

Virksomhedernes innovationsudfordringer er pensum på diplomingeniøruddannelserne. Allerede fra første semester bliver de studerende trænet i at arbejde med teknologiske problemstillinger, der er aktuelle i erhvervslivet. Det sker gennem både projekter og det obligatoriske praktiksemester.

”Vi bruger rigtig mange resurser på at vedligeholde kontakten til det omgivende erhvervsliv. Vi ønsker at sikre, at den viden, der skabes på uddannelserne, får en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn. De studerende er en meget vigtig kanal for videnoverførsel,” siger Mikael Bergholz Knudsen,  Aarhus Universitet.

En af de mange virksomheder, der samarbejder med ingeniørstuderende er ReMoni, der udvikler sensorbaseret monitoreringsudstyr til bygningsdrift.

Her indgår ingeniørpraktikanterne direkte i de projektteams, der arbejder med udvikling:

”Praktikanterne indgår i vores projektteams og bidrager til vores udviklingsaktiviteter. Vi oplever generelt, at de kommer med et godt fagligt niveau og tekniske færdigheder. Det betyder, at de inden for praktiktiden kan bidrage til at udvikle konkrete løsninger på mange forskellige problemstillinger. Det er måske i virkeligheden de studerendes vigtigste kompetence.,” siger Bo Eskerod Madsen, direktør i ReMoni. 

Virksomheden samarbejder også med studerende om bachelorprojekter, og det giver dem især værdi i den tidlige fase af et innovations- eller udviklingsprojekt.

”Gennem et løbende projektsamarbejde med de studerende kan vi afprøve muligheder i det tidlige stadie af en udviklingsproces uden at skulle investere mange ressourcer i det. Det er samtidig enormt lærerigt for de studerende, og vi gør meget ud af at finde interessante problemstillinger og tilpasse opgaverne til deres niveau,” siger Bo Eskerod Madsen, direktør i ReMoni. 

Alene i det seneste år har mere 750 diplomingeniørstuderende fra Aarhus Universitet været i virksomhedspraktik og mere end 300 har haft projektsamarbejde med en virksomhed.

Indsigt giver nye muligheder

Og måske har netop ingeniøruddannelserne et særligt ansvar for at sikre netop denne form for videnoverførsel til erhvervslivet, fordi teknologien i langt højere grad end tidligere og på tværs af traditionelle brancheskel ændrer på virksomhedernes konkurrencevilkår:

”Vi ser det tydeligt. Det er en global tendens. Teknologien ændrer på dramatisk vis veletablerede markeder og åbner for helt nye muligheder. Og her kan ingeniørstuderende altså noget helt særligt. De har både opdateret teoretisk viden og teknologiindsigt og i mange tilfælde også et kreativt og analytisk blik for, hvordan de kan udnytte disse nye muligheder til at opnå et innovationsforspring,” siger Mikael Bergholz Knudsen.

Pensum af ægte problemer

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet hjælper med at organisere projekt- og praktiksamarbejde igennem hele uddannelsesforløbet, og i dag er det således flertallet af studerende, der vælger at gennemføre deres bachelorprojekt med tilknytning til en eller flere innovations- og udviklingsaktiviteter hos en virksomhed. Tilsammen har det en direkte og mærkbar betydning for erhvervslivets konkurrenceevne, mener Mikael Bergholz Knudsen.

”Gennem de studerende har vi som uddannelsesinstitution en unik mulighed for at række ud imod mange forskellige typer af virksomheder i mange forskellige sektorer, som måske ellers aldrig ville komme i kontakt med et universitet.” Han understreger dog, at Universitetet samtidig får rigtig meget tilbage igen den anden vej via de studerende.

”Både projektsamarbejde og praktik er ekstremt lærerigt for vores studerende. Det er med til at professionalisere deres tilgang til opgaveløsning og give dem en indsigt i det arbejdsliv, der venter dem. Samtidig giver det os som uddannelsesinstitution den fordel, at vi får en meget stor kontaktflade til erhvervslivet og indsigt i de tendenser, der præger udviklingen.”

Læs om Ingeniørhøjskolens fagmiljøer:


Ingeniørhøjskolen har en række forsknings- og udviklingsmiljøer med høj international konkurrencedygtighed. Bliv inspireret i et af de fire magasiner og kontakt os, hvis du vil høre om mulighederne for et samarbejde med undervisere, forskere eller studerende.