Aarhus Universitets segl

Centre for Integrated Materials Research

MATERIAL MATTERS

Aarhus Universitet har åbnet et tværfagligt center for forskning i materialer, iMAT. Her skal forskere i tæt samarbejde med industrien udvikle nye materialer inden for blandt andet energi, byggeri og miljøteknologi.

Menneskeheden står over for store udfordringer som f.eks. bæredygtige energikilder, klimaforandringer, vandkvaliteten og fødevareressourcer. Løsninger på disse udfordringer afhænger i høj grad af gennembrud inden for forskningen i materialer. Aarhus Universitets nye center iMAT (Center for Integrated Materials Research) skal integrere og fremme aktiviteter inden for materialevidenskab på tværs af fagområder som kemi, ingeniørvidenskab, fysik, nanoscience og geologi.

“Den tværfaglige tilgang til materialeforskning giver helt nye eksperimentelle muligheder for os, og dette kan bane vejen for at realisere teoretisk modellering inden for praktisk fremstilling” siger professor Henrik Myhre Jensen.

En kultur af tværfaglighed
Han er ansvarlig for centerets ingeniørvidenskabelige aktiviteter og er højt specialiseret i teoretisk og numerisk modellering af materialers mekaniske og funktionelle egenskaber.

”Vi er i stand til at beregne egenskaber for nye materialer meget præcist. Vi kigger på geometrien i materialestrukturen og identificerer, hvordan den skal se ud for at løse en bestemt opgave” siger Henrik Myhre.

Forskerne kan på den måde modellere materialers styrke, deres deformation under belastning og respons på brud. Og det kan have afgørende betydning for udviklingen af nye kompositmaterialer og den praktiske anvendelse af viden i en industriel sammenhæng.

”Hvis vi skal udvikle nye materialer til for eksempel flyindustrien, så siger det sig selv, at vi er nødt til at kunne identificere meget præcist, hvad der sker, hvis vingen revner, og hvor lang tid, der går fra den første revne til det endelige brud” fortsætter han.

Den ingeniørvidenskabelige materialeforskning dækker både geomaterialer, biomaterialer, metaller, polymerer, kompositmaterialer og keramer.

FACTS

The Aarhus University Centre Centre for Integrated Materials Research, iMAT, is led by Professor Bo Brummerstedt Iversen, Department of Chemistry.

The multidisciplinary work at the centre involves the participation of the following departments and centres at Aarhus University:

  • Department of Chemistry
  • Department of Mechanical and Production Engineering
  • Department of Electrical and Computer Engineering
  • Department of Biological and Chemical Engineering
  • Department of Civil and Architectural Engineering
  • Department of Physics and Astronomy
  • The Interdisciplinary Nanoscience Centre (iNANO)

Contact

Henrik Myhre Jensen

Viceinstitutleder for Forskning, Professor, dr. techn.