Aarhus Universitets segl

Robotics & Control

Gruppen ’Robotics and Control’ har til formål at udvikle teorier og teknologier til design og styring af avancerede robotsystemer. Vi bedriver forskning og udbyder undervisning, der rykker grænserne for de mest avancerede former for robotstyring på både makroskala og mikroskala til anvendelser inden for produktions-, bio- og medicinalteknik.

Leder af Robotics Laboratory: Xuping Zhang, PhD, Associate Professor
Laboratorie medlemmer: Dan Thomsen, Kasper Frederiksen, Haijie Li, Zhuo Zhang

Forskningsområder

Vores forskning fokuserer på fire temaer: ’Robotic Single-Cell Handling’, ’Design and Control Theory of Robots’, ’Robotic Industrial Manufacturing and Production’ og ’Micro-Actuation’.

I. Robotic Single-Cell Handling
Dette tema fokuserer på udviklingen af robotløsninger til automatisering af biologisk cellemanipulation: ilægning, placering, rotation, sortering, mønstergenerering, identifikation, inspektion, isolation, injektion, karakterisering osv. Målanvendelserne inkluderer lægemiddelforsøg, ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection), PGD (Pre-implantation Genetic Diagnosis) og kloning. Vores forskningsarbejde inden for dette tema er udgivet på Transaction on Biomedical Engineering osv.


Robotic single cell

 

II. Design and Control Theory of Robots
Dette tema fokuserer på udviklingen af nye robotteknologiske mekanismer, kinematiske og dynamiske analysemetoder, adaptive og robuste styrestrategier og teknologier, sensorer and aktuatorer, bevægelsesstyringsplaner, sporing af bevægelsesbaner, vibrationstest og -styring osv. Den udviklede metodologi og teknologi bruges til design og styring af robotter med høj hastighed og høj nøjagtighed. Vi har for nyligt bidraget med en teoretisk udgivelse inden for dette område, f.eks. i Dynamic Modelling of a Macro-Micro Manipulator Using Transfer Matrix Methods.

Design and Control Theory of Robots

 

 

III. Robotic Industrial Manufacturing and Production
Dette team fokuserer på udviklingen af gribe- og fastholdelsesanordninger, optimering af robotbevægelsesplaner, integrering af sensorer og styreenheder samt foretagelsen af test og kalibrering. Målet er at levere robotløsninger til industriel fremstilling og produktion. Målanvendelsen er inden for automatisering af den kritiske og udfordrende industrielle fremstillings- og produktionsproces. Klik her for at læse mere om robotsystemerneRobotics Industrial Manufactoring and Production

 

 

IV. Micro-Actuation
Dette tema fokuserer på udviklingen af teknikker til kompakt, stabil forskydningsstyring ved høj belastning ved bevægelse på mikroskala, herunder design, fremstilling, karakterisering, optimering og styring. Den potentielle anvendelse er inden for bevægelse på mikroskala eller nanoskala for MEMS-enheder. Der kan findes detaljer om dette i vores udgivelser.

Micro actuation