Aarhus Universitets segl

Højeffektive elektroder skal gøre grøn brint endnu grønnere

Grøn brint fremstillet ved såkaldt alkalisk elektrolyse spås en stor fremtid for fremtidens CO2-neutrale samfund og for den grønne omstilling af Europas energisystemer. Et nyt forskningsprojekt skal top-tune processen og bringe dansk elektrodeteknologi i førertrøjen.

”Brintindustrien boomer lige nu, og derfor vil vi med dette projekt udvikle næste generations højeffektive elektroder, der skal gøre elektrolyse-processen så energieffektiv som mulig," siger Lars Pleth Nielsen, CEO for Advanced Surface Plating, der leder projektet. Foto: Colourbox.

Brint har en central betydning i de europæiske ambitioner for grøn energiomstilling og klimaneutralitet i 2050. Ca. 3 pct. af verdens CO2-emissioner stammer i dag fra produktion af såkaldt grå brint, som er udvundet af naturgas. Det almindelige alternativ til dette er grøn brint, hvor strøm fra vedvarende kilder og vand bliver lavet om til brint gennem en proces kaldet alkalisk elektrolyse.

Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og tech-virksomheden Advanced Surface Plating (ASP) har nu slået pjalterne sammen i et projekt, der handler om at superoptimere denne proces. Projektet, der har navnet LC-H2, er medfinansieret af Innovationsfonden med 9,7 mio. kr.

”Brintindustrien boomer lige nu, og derfor vil vi med dette projekt udvikle næste generations højeffektive elektroder, der skal gøre elektrolyse-processen så energieffektiv som mulig. Potentialet er enormt, og projektet vil sikre dansk konkurrenceevne på brintområdet på den lange bane. Der er ingen tvivl om, at projektet her er en milepæl inden for alkalisk elektrolyse,” siger Lars Pleth Nielsen, CEO for ASP, der leder projektet.

Elektrolyse-processen benytter to elektroder, en katode og en anode, som via jævnstrøm spalter vand til brint og ilt. Den moderne brintindustri gør ved brintproduktion brug af højtudviklede, porøse elektroder med størst muligt overfladeareal for at optimere reaktionsarealet og produktionsvolumen.

Brint og ilt danner bobler i vandet, som sådan set er hovedproduktet af processen, men som ved overdreven formation begrænser processens effektivitet, da de skabte bobler forøger modstanden.

LC-H2-projektet tager afsæt i ASP’s eksisterende elektrodeteknologier, der i projektet bliver kombineret med højtopløselige numeriske simuleringer, test og analyse samt neutronfotografering af brintformation:

”Vi ved ikke præcist, hvad der foregår i elektrolysecellen under brintformation. Vi ved, hvor meget strøm vi putter ind i processen, og hvor meget brint vi får ud, men vi kender ikke detaljerne og ved derfor ikke præcist, hvilke parametre vi kan skrue på for at optimere processen,” siger adjunkt Pourya Forooghi fra Aarhus Universitets Institut for Mekanik og Produktion.

Han fortsætter:

”I projektet skal vi derfor afdække brintformation i processen og stykke en plan sammen for, hvordan vi kan superoptimere det porøse elektrodemateriale i forhold til transportegenskaber af væske, brint og ilt. Vi håber at kunne udvikle næste generations elektroder, der kan skabe endnu grønnere brint til en industri i voldsom vækst,” siger han.

I projektet deltager Advanced Surface Plating, Teknologisk Institut og to institutter på Aarhus Universitet, Institut for Mekanik og Produktion samt Institut for Bio- og Kemiteknologi. Projektets samlede budget er 13,9 mio. kr., og det løber over de næste 3 år.

Fakta

Innovationsfondens investering: 9,7 mio. kr.
Samlet budget: 13,9 mio. kr.
Varighed: 3 år
Officiel titel: Low-cost H2 production by high-performing alkaline water electrolysis (LC-H2)


Kontakt

Lars Pleth Nielsen
CEO, Advanced Surface Plating
mail: lpn@asp-hpro.com
Tlf.: 29425706

Adjunkt Pourya Forooghi
Aarhus Universitet, Institut for Mekanik og Produktion
Mail: forooghi@mpe.au.dk
Tlf.: 93522303