Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet tilpasser uddannelsesudbuddet i Herning

Fakultetet Technical Sciences lukker for optag på diplomingeniøruddannelserne i Maskinteknik og Elektronik i AU Herning. Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi fortsætter.

Aarhus Universitet tilpasser uddannelsesudbuddet i AU Herning. Det medfører en lukning for optag på diplomingeniøruddannelserne i Maskinteknik og Elektronik og en styrkelse af diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi. (Foto: AU arkiv)

Tilpasningen træder i kraft i 2024, men nuværende studerende på AU Herning kan færdiggøre samtlige semestre på de eksisterende studieordninger.

De berørte uddannelser har i flere år kørt med underskud på grund af for få ansøgere, og det har været en medvirkende årsag til fakultetets beslutning om at nedlægge dem.

”Vi har ikke haft et tilstrækkeligt stort lokalt rekrutteringsgrundlag, og vi har derfor valgt at tilpasse vores udbud af uddannelser” siger Finn Borchsenius, prodekan for uddannelse ved fakultetet Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Han understreger, at Aarhus Universitet vil fortsætte med at uddanne flere ingeniører til hele Danmark, og at fakultetet i den kommende tid vil rette en særlig opmærksomhed på at styrke samarbejdet med virksomheder i Midt- og Vestjylland.

”Universitetet oplever samlet en markant vækst i antal ansøgere til ingeniøruddannelserne, og vi gør allerede en stor indsats for styrke vores studerendes tilknytning til virksomheder for eksempel gennem praktikophold og studieprojekter,” siger han.

Satser på energiteknologi

 På det tekniske område vil Aarhus Universitet fra 2024 fokusere på at skabe et stærkere uddannelsestilbud inden for Elektrisk energiteknologi i AU Herning, hvor de studerende skal arbejde med fremtidens produktion og distribution af energi.  

”Vi har et medansvar for at sikre, at danske virksomheder kan skaffe tilstrækkeligt mange kvalificerede ingeniører til den grønne omstilling, og vi har været i tæt dialog med erhvervslivet omkring udviklingen af uddannelsen,” siger Finn Borchsenius.

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi udbydes også online som både fuldt og delvist fjernundervisningsforløb. Det skal gøre det muligt at tiltrække studerende bosiddende i hele landet.

"Vores mål er at optage mindst 50 nye studerende på uddannelsen allerede til sommer," siger Finn Borchsenius. 

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi, AU Herning

Universitetets Adgangskursus til ingeniøruddannelserne vil uden ændringer blive udbudt i AU Herning og som fjernundervisningsforløb.

Læs mere om Aarhus Universitets Adgangskursus 
 

Fremtidens AU Herning

Universitetets tilpasning af uddannelsesudbud ændrer ikke på ambitionen om, at AU Herning fortsat skal være et attraktivt studiested med mange flere studerende.

Prorektor for Aarhus Universitet, Berit Eika, lægger vægt på, at planen er i tråd med universitetets campus-strategi.

”AU er et campus-universitet, og vi ønsker at samle vores uddannelser i miljøer med den bedst mulige forskningsmæssige understøttelse, og hvor man kan dyrke både det faglige og sociale sammen. Vores ambition for AU Herning er at sikre en skarp faglig profil, gode rammer for et attraktivt studiemiljø og selvfølgelig også en bæredygtig økonomi,” siger hun.

Som et led i udmøntningen af af den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark flytter Aarhus Universitet inden 2030 kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi fra Aarhus til AU Herning, og kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation vil blive udbygget i samme periode.


Kontakt

Finn Borchsenius, prodekan for uddannelse, Technical Sciences