Aarhus Universitets segl

Udstyr & faciliteter

AU Engineering stiller en lang række værksteder, laboratoriefaciliteter, software, udstyr, programmer, osv. til rådighed for studerende. De bruger dem blandt andet i forbindelse med studieprojekter, laboratorieøvelser og i samarbejdsaftaler med virksomheder.

Se den fulde liste over undervisningslaboratorier


Faciliteter, udstyr og software inden for fagområderne:

    

Energiteknik

   

Her benyttes primært udstyr fra energiteknisk laboratorium:    

  

Vindtunnel

Vindtunnel af "Eiffel"-typen, dvs. en vindtunnel, hvori der mellem dyse og diffusor dannes en "fristråle". Vindtunnelen er en lukket kabine. Emner op til en størrelse på ca. 200 mm placeres i strømningsfeltet på en ”slæde”, hvor der måles kræfter. Desuden måles lufthastighed. Der kan arbejdes med lufthastigheder op til 50 m/s.

Køleanlæg

Et R134a køleanlæg til forsøg og demonstration af køleprocessen. Anlægget er opbygget med en del måleudstyr så hele køleprocessen kan dokumenteres. Nominel kuldeydelse ved en fordampningstemperatur på – 10 °C er 10 kW. Anlægget kan tilsluttes forskellige ”belastninger” bl.a. en isvandstank.

Pumpeprøvestand

Anlægget er bygget primært som et demonstrationsanlæg. Der kan køres forsøg hvor pumpekarakteristikken dokumenteres og nøgletal som løftehøjde, volumenstrøm, virkningsgrad og tilført effekt måles. Pumpen en Grundfos type NKE32-160, med frekvensregulering.

Varmeveksler-prøvestand

Prøvestand opbygget til at teste forskellige typer luft-væske-varmevekslere. Varmeveksleren indbygget i en luftkanal hvor der så måles lufstrøm, tryk og temperaturer. Anlægget kan arbejde med luftstrømme op til ca. 10.000 m3/h.

Klimakammer

En lukket kabine hvor der kan skabes temperaturer fra – 10 °C til 20 °C og ønskede relativ fugtighed. Voluminet er ca. 50 m3.

Maskinkonstruktion

    

Laboratorie:

 • Bemandet prototypeværksted

    

Udstyr:

 • Trækprøvemaskine til både statisk og dynamisk test
 • Udmattelsesmaskine til roterende bøjning
 • Udstyr til måling af kontakttryk
 • Strain gauges
 • Accelerometre
 • Hydraulisk testbænk
 • Rystebord til vibrationstest

       

Programpakker til Computer Aided Engineering:

 • 3D-CAD: SolidWorks, Inventor, Siemens NX, Onshape
 • FEM: SolidWorks Simulation, Ansys, SimScale, Abaqus, Msc Marc/Mentat
 • CFD: SolidWorks Simulation, Ansys, SimScale
 • Beregningssoftware: MathCad, Matlab/Simulink, Labview
 • Dataopsamlingssoftware: Labview, Matlab/Simulink, B&K Pulse Labshop

Integreret produkt- og produktionsudvikling

  

Laboratorier:

 • Holodeck
 • Kompositlab
 • Maskinpark VR

   

Udstyr:

 • 3D-scanner
 • CAD VR Viewer
 • Engineering Holodeck (VR/AR)
 • Undervandsrobotter
 • Undervandsrobot-flåde af 8 ens robotter
 • Droner (quad- og hexacopter)

 

   

 • Materialelab
 • Prototypeværksted
 • XLAB (prototypeproduktion)

 

   

 • Droner (quad- og hexacopter)
 • VR-briller og addons til VR
 • Robot-sensorer til mobile robotter
 • Udstyr til optagelse af 360° video/billeder
 • Universal robots UR5 og UR10

 

Programmer/software:

 • Solidworks for Electronics and Cable Planning in the Mechanical Design
 • LabVIEW for UI, Realtime and FPGA programming
 • RoboDK for offline programming
 • MultiSIM for Electrical Circuit Simulation

Materialeteknologi

  

Laboratorier:

 • Materialelab

   

Udstyr:

 • 3D printere
 • CNC fræser til komposit
 • DSC og TGA – Termisk analyse af plast
 • Hårdhedsmåler
 • Laserskærer

  

Programmer/software:

 • Mathcad
 • Solidworks

 

 

 

 • Kompositlab

 

  

 • Optiske mikroskoper
 • Prøveforberedelse til mikroskopi
 • Skanning Elektron Mikroskop – SEM/EDX
 • Slagsejhedsmålere til plast og stål
 • Trækprøvemaskine til statisk test

   

 • CES Edupack (Materialedatabase)