Aarhus Universitets segl

Digital platform skal gøre fremstillingsindustrien mere cirkulær

Et nyt europæisk projekt henter støtte fra Aarhus Universitet for at designe og udvikle en digital cloud-baseret platform, der skal booste bæredygtighed og cirkularitet i fremstillingsindustrien. Systemet skal gøre det muligt for virksomheder, interessenter og forbrugere at få mere viden om produkters komplette livscyklus og give dem mulighed for at træffe bedre beslutninger med hensyn til cirkularitet.

"Hvis vi har viden om, hvordan et enkelt produkt drives, dets tilstand, hvordan det bortskaffes osv., kan vi tage meget bedre beslutninger i design- og fremstillingsfasen og sikre, at værdien i hvert produkt med hensyn til dets materialer og komponenter genvindes så effektivt som muligt, samt at miljøpåvirkninger fra produktet minimeres," siger lektor Devarajan Ramanujan, Aarhus Universitet. Foto: Colourbox.

EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, har skudt 59,5 millioner kroner (EUR 8 mio.) i et nyt projekt, der skal gøre det lettere for virksomheder at udvikle mere bæredygtige og cirkulære produkter.

Projektet, der går under navnet Circular Digital Thread (CircThread), lægger sig i krydsfeltet mellem bæredygtig design og fremstilling, cirkulær økonomi og digitalisering. Projektets formål er at skabe en digital open source platform, der gør det muligt for fremstillingsvirksomheder at indsamle, udnytte og sikkert dele data om de forskellige faser af et produkts fulde livscyklus.

Platformen har fokus på miljømæssige, sociale, økonomiske og cirkulære aspekter og skal øge virksomhedernes evne til at producere mere bæredygtige og cirkulære produkter med længere levetid.

”Vi udvinder råstoffer, vi fremstiller produkter, vi forbruger og smider ud. Vi genanvender ganske lidt. Vores økonomi er langt hen ad vejen lineær, og dermed spilder vi mange ressourcer. Blot 12 pct. af materialer og ressourcer fra udtjente produkter bringes i dag tilbage i økonomien,” siger lektor Devarajan Ramanujan, der leder forskningsgruppen Lifecycle Design & Manufacturing ved Institut for Mekanik og Produktion, Aarhus Universitet.

Han ser et kæmpe potentiale i at indsamle og udnytte data fra produkters livscyklus til effektivt at genbruge mange af de materialer, der er indbygget i vores produkter, og på den måde tænke cirkulære aspekter ind allerede i design- og fremstillingsfaserne.

”Når et nyt produkt skal bygges, skal det konceptualiseres, det skal designes og fremstilles. Beslutninger, der træffes i disse faser, dikterer, hvordan produktet bruges eller betjenes, og dets eventuelle bortskaffelse, dvs. hvis det genbruges eller måske skal brændes. Der er data at hente i hvert enkelt trin. Hvis vi har viden om, hvordan et enkelt produkt drives, dets tilstand, hvordan det bortskaffes osv., kan vi tage meget bedre beslutninger i design- og fremstillingsfasen og sikre, at værdien i hvert produkt med hensyn til dets materialer og komponenter genvindes så effektivt som muligt, samt at miljøpåvirkninger fra produktet minimeres. CircThread-projektet sigter mod at udvikle den nødvendige digitale infrastruktur og værktøjer til at udnytte sådanne data, og det kan give en stor drivkraft for produktionsvirksomheder, der ønsker at gå over til en mere cirkulær produktionsmodel," siger han og fortsætter:

"Dette er også et spørgsmål om at sikre det fremtidige økonomiske potentiale og vækst for europæiske fremstillingsvirksomheder. Jorden har kun en begrænset mængde jomfruelige råmaterialer til rådighed, og det bliver dyrere og dyrere og mere og mere risikabelt for industrier udelukkende at stole på sådanne materialer til deres produkter. Dermed bliver det også mere og mere fordelagtigt at renovere og genopbygge nyt fra brugt.”

Lektor Devarajan Ramanujan leder Aarhus Universitets del i projektet, der favner i alt 30 partnere fra hele Europa. Projektet har et samlet budget på 73,3 millioner kroner (EUR 9,9 mio.).

Aarhus Universitet er den eneste danske deltager i projektet og skal bidrage ved at udvikle en ramme for vurdering af bæredygtighed og cirkularitet i produktdesign, samt udvikle beslutningsstøtteværktøjer til identifikation af designalternativer med øget genopretningspotentiale. Disse værktøjer vil blandt andet hjælpe virksomheder i Danmark og Europa med at træffe beslutninger for at forbedre produkternes bæredygtighed og cirkularitet.


Kontakt

Lektor Devarajan Ramanujan
Institut for Mekanik og Produktion
Mail: devr@au.dk

Jesper Bruun
Kommunikationskonsulent
Mail: bruun@au.dk
Tel.: +45 42404140