Aarhus Universitets segl

Mentorordningen for diplomingeniørstuderende

Del ud af din erfaring og hjælp studerende på vej

I mentorordningen for ingeniørstuderende etablerer vi grupper med 3-4 diplomingeniørstuderende og en mentor i form af en færdiguddannet ingeniør inden for samme fagområde.

Som mentor kan du være med til at give de diplomingeniørstuderende et mere konkret indblik i hverdagen som ingeniør og hjælpe dem til at blive mere afklarede om deres valg af fag og karriereretning. Indtil nu har mere end 300 studerende deltaget i ordningen, og de fleste melder tilbage, at mentorordningen har gjort dem mere motiverede for studiet og fået dem til at føle sig bedre rustede til deres fremtidige karriere.

Om forløbet

Mentorordningen omfatter primært studerende fra 3.-4. semester på alle diplomingeniørstudieretninger. Mentorer og studerende mødes første gang i september og herefter fortsætter ordningen frem til april. Der arrangeres fælles opstart og afslutning, men derudover planlægges de fleste møder i de enkelte grupper, så der er stor fleksibilitet i forhold til, hvornår man mødes. Dermed er det også forskelligt, hvor mange møder de enkelte grupper holder, men det typiske er ca. en gang om måneden. Vi kobler desuden grupperne to og to, så man har en med-mentor at sparre med undervejs og evt. kan aflaste hinanden i travle perioder. 

Du får ikke løn - men du får så meget andet

Når vi spørger vores mentorer om deres udbytte, fremhæver de først og fremmest glæden ved at lære en flok studerende at kende og hjælpe dem godt på vej. Nogle nævner også, at forløbet har givet dem ny indsigt i deres eget karriereforløb. Derudover er mentorordningen selvfølgelig en oplagt mulighed for at udbygge dit netværk og præsentere din virksomhed for de studerende, og der er mange eksempler på, at begge parter har glæde af det netværk, der bliver skabt via mentorordningen.

Vil du være mentor?

Vi starter næste runde af mentorordningen op i september 2020 og er allerede nu på udkig efter nye mentorer. Hvis du lyst til at være mentor, eller du vil vide mere, inden du beslutter dig, kan du kontakte projektleder Anne-Mette Mikkelsen, amm@ase.au.dk / tlf. 41893257. 

Links

Læs mere i Håndbog for mentorer og mentees